RODZAJE POJAZDÓW, KTÓRE MOŻEMY FINANSOWAĆ
KREDYTEM SAMOCHODOWYM
:

1.    osobowy lub ciężarowy do 3,5t aż do 12 lat.
2.    przyczepę lub wóz campingowy aż do 12 lat
3.    motocykl aż do 8 lat

WARUNKI FINANSOWANIA

1.    wkład własny od 0%
2.    kredyt aż na 120 rat
3.    atrakcyjne oprocentowanie
4.    promocyjna obniżka prowizji do 0%

FORMY ZABEZPIECZENIA
Stosowane są dwa podstawowe sposoby zabezpieczenia kredytu samochodowego: zastaw rejestrowy oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Zastaw rejestrowy polega na umieszczeniu wpisu w krajowym rejestrze zastawów. Informacja o tym fakcie jest też umieszczana w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. W sytuacji, gdyby klient przestał spłacać raty kredytu, bank może zająć przedmiot zastawu, sprzedać go i w ten sposób odzyskać pieniądze.

Druga metoda zabezpieczania, preferowana przez banki wyspecjalizowane w kredytowaniu zakupu samochodów, to przewłaszczenie na zabezpieczenie. W tym wypadku bank staje się współwłaścicielem samochodu w 49 proc. Dzięki udziałowi we własności samochodu, bank może w lepszy sposób zabezpieczyć swoje interesy. w tym przypadku karta pojazdu pozostaje w banku (bez niej nie można e sprzedać samochodu). Jeśli klient jej potrzebuje, może ją od banku wypożyczyć na krótki czas, najczęściej płacąc prowizję.

Klient pozostaje właścicielem pojazdu, w umowie znajduje się jednak klauzula, że w razie niespłacenia dwóch kolejnych rat kredytu, 49 proc. udział we własności samochodu automatycznie przechodzi w ręce banku. Dodatkowym zabezpieczeniem stosowanym przez wszystkie banki jest cesja praw z polisy AC.

.