Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Fachowa pomoc

Specjaliści kredyty-zamosc.pl przez wiele lat zdobyli…

Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?  Doświadczenie, skuteczność, zapał,

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Kredyty Zamość Eksperci Finansowi - 60430

Kredyt inwestycyjny – kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również wszelkiego rodzaju spółek), będących zarówno rezydentem (posiadających siedzibę na terenie Polski), jak i nie rezydentem (siedziba firmy znajduje się poza granicami Polski). 

 

Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje:


kolko  materialne;


kolko zakup środków trwałych tj.;
        samochody,
        maszyny,
        urządzenia,


kolko zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,

 

kolko  niematerialne;
        np. zakup papierów wartościowych,


kolko finansowe:
        np. zakup akcji lub udziałów.

 

Okres kredytowania może być stosunkowo długi, dochodzi nawet do 15 lat w przypadku hipotecznych kredytów gospodarczych. Kredyt inwestycyjny wymaga od firmy posiadania środków własnych.

Leasing – jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.
W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).
Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawy, tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu).
Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Brać w leasing można praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.

 

Rodzaje leasingu:


kolko  Leasing operacyjny. W czasie trwania podstawowego okresu umowy dla Klient (korzystającego) kosztem uzyskania przychodów są w całości opłaty leasingowe.
kolko Leasing finansowym (kapitałowym). Klient (korzystający) z tej formy leasingu dokonuje odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie trwania umowy oraz zalicza do kosztów uzyskania przychodów tylko tzw. część odsetkową opłat leasingowych oraz odpisy amortyzacyjne.

 

Korzyści leasingu:


1.    Tańsze finansowanie poprzez możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz całości rat leasingowych (leasing tzw. operacyjny), a tym samym możliwość finansowania zakupów w części z niezapłaconego podatku dochodowego,
2.    Szybki czas załatwiania formalności,
3.    Łagodniejsze niż przy kredycie bankowym wymagania dotyczące kondycji finansowej inwestora,
4.    Proste zasady kalkulowania wydatków i uproszczenie ewidencji księgowej,
5.    Niższe koszty zakupów i usług dzięki umowom grupowym (ubezpieczenia, konserwacja środków trwałych, warunki płatności, cena itp.) niż ogólnie dostępne na rynku. Jest to efektem przywilejów firmy leasingowej, wynikających z umów grupowych zawieranych z dostawcami oraz usługodawcami.

 

Koszty

 

Koszt leasingu jest zwykle określany jako suma opłat leasingowych w odniesieniu do wartości przedmiotu umowy. Na sumę tą składają się:
kolko opłata wstępna,
kolko  opłata manipulacyjna,
kolko  miesięczne raty leasingowe,
kolko wartość hipotetyczna (końca) po której klient może wykupić środek trwały po zakończeniu okresu leasingu.

Zadzwoń695 556 323
506 512 315
Wyślij wiadomość
kontakt@kredyty-zamosc.pl
Odwiedź nas
ul. Partyzantów 59/1, Zamość