Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Pożyczka posiada dwa rodzaje umów: bankową oraz konsumencką. W przypadku pożyczki bankowej stosuje się przepisy prawa bankowego, a przedmiotem takiej umowy mogą być wyłącznie pieniądze.

Pożyczka konsumencka to umowa, na mocy której przedsiębiorca daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi pożyczki w jakiejkolwiek postaci. Umowa taka powinna zawierać całkowity koszt pożyczki.

Kredyty bankowe są umową zawartą pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank udziela określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania w określonym celu i spłaty w wyznaczonym czasie.

Bank jako wynagrodzenie za udzielony kredyt pobiera prowizję i odsetki. W celu zabezpieczenia kredytów bank wykorzystuje różne formy, takie jak: hipoteka, poręczenie, weksel, gwarancja bankowa, ubezpieczenie kredytu, przelew wierzytelności (cesja), zastaw, kaucja.

Podział kredytów bankowych:

Kredyty dla osób fizycznych

 • Kredyty mieszkaniowe
  • kredyty hipoteczne
  • kredyty o zabezpieczeniu innym niż hipoteka
 • kredyty konsumpcyjne
  • kredyty gotówkowe
  • kredyty samochodowe
  • kredyty studenckie
  • kredyty w rachunku (limit, debet)

Kredyty dla przedsiębiorców

 • kredyty obrotowe
 • kredyty w rachunku bieżącym
 • kredyty w rachunku kredytowym
 • linie kredytowe odnawialne i nieodnawialne
 • kredyty inwestycyjne
 • leasingi
loading...
Zadzwoń695 556 323
506 512 315
Wyślij wiadomość
kontakt@kredyty-zamosc.pl
Odwiedź nas
ul. Partyzantów 59/1, Zamość